Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden

Nov 13, 2023

Andre episode i miniserien om de tre største industriene på Oslo Børs. Denne gangen sjømat. Flere medieoppslag den siste tiden har reist spørsmål ved bærekraften til en av Norges viktigste eksportbransjer: Oppdrett av fisk.

Håvard har med seg Thomas Lorck og Arild Skedsmo for å diskutere vekstmuligheter,...