Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden

Apr 2, 2020

Håvard Gulbrandsen og Kristoffer Sundnes i KLP Kapitalforvaltning forteller om koronakrisen i finansverden, valutasikring og har indeksfondene til KLP nesten gått litt for bra?