Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden

Nov 5, 2020

Hvordan svanemerkes et fond? I denne episoden får Jeanett Bergan og Kristoffer Solem fra KLP Kapitalforvaltning besøk av Per Sandell, som jobber i Svanen. De diskuterer hva det betyr at noe er svanemerket, hvordan vi svanemerkede fond og fremtiden til bærekraftige investeringer.