Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden

Apr 8, 2021

KLP er mest kjent for indeksfondene sine, men har også aktivt forvaltede fond. Hvordan jobber vi med dem? Håvard Gulbrandsen har med seg Niklas Hallberg og Torkel Aaberg for å snakke om aktiv forvaltning, energisektoren og ser tilbake på hvordan det norske aksjemarkedet var i 2020.