Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden

Mar 4, 2020

Jeanett Bergan er i nytt studio, og har med seg leder for fond i KLP Kapitalforvaltning Ann Elisabeth Tunli Moe og Heidi Aven som er gründer i SHE. De diskuterer viktigheten av mangfold og likestilling,  hvordan det påvirker hvordan vi stemmer i generalforsamlinger og trendene vi ser innenfor kvinner og sparing. 

Vi...