Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden

Feb 3, 2022

I denne episoden har Håvard Gulbrandsen med seg porteføljeforvalter Joakim Embu og KLPs direktør for samfunnsansvar, Heidi Finskas. Hvilke fond og markeder gjorde det best og dårligst i 2021 og hva vi kan lære av dette? Og hvorfor blir egentlig natur og naturmangfold ekstra viktig fremover?