Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden

Jun 4, 2020

Håvard Gulbrandsen og Jeanett Bergan ser på hvordan det går med markedet etter noen turbulente måneder,  på Equinor og hvordan vi har håndtert uroen der, og nye utrekk i vårt investeringsunivers.