Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden

Oct 19, 2023

Episode 1/3 av miniserien om de store gigantindustriene på Oslo Børs. Denne gangen shipping. Håvard har med seg shipping-ekspert Simon Røksund Johannessen for å gjøre et dypdykk i shipping. Hvordan tjener shipping penger? Hva tenker investorer om de ulike grenene av bransjen?

I tillegg er Phillip Øksnes på plass...