Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden

Jun 28, 2023

Hva har bankene som fikk problemer til felles? Kan det samme skje i Norge? Håvard får besøk av sjefen for Bankenes sikringsfond, Stig Helberg og rentefondsforvalter Harald Riise-Hanssen. Tema er bank, renter og valuta. Hvem tør spå kronekursen? Og hvor ligger egentlig risikoen for norske banker?


Jun 5, 2023

Vi vet ikke hvorfor krona er så svak. Men krona påvirker oss alle sammen, så hvordan planlegger vi for noe som er så usikkert? Håvard har med seg rente- og valutaekspert Hannah Marie Holm for å grave litt i hva som driver markedet, og hva man kan gjøre for sikre seg. Og hva har det med kunstig intelligens å...