Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden

Feb 6, 2020

Håvard Guldbrandsen og Jeanett Bergan i KLP Kapitalforvaltning oppsummerer hva som skjedde i 2019 innenfor samfunnsansvar og aksjemarkedet, og ser på hva som ligger foran oss i 2020.