Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden


Aug 2, 2022

Det har kommet nye kriterier for svanemerkede fond som  Det blir blant annet enda strengere krav til klimavennlige investeringer og nye krav som tar hensyn til biologisk mangfold. I tillegg vil EUs taksonomi innlemmes i de oppdaterte kravene. Hva betyr dette for sammensetningen av fond med merket med Svane?

Ann-Elisabeth Tunli Moe, Leder Fond KLP Kapitalforvaltning, prater med forvalterne Kristoffer Aasen Solem og Joakim Askenstedt Embu om de forestående endringene.