Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden


Mar 1, 2024

Det sies mye rart om hvor aksjemarkedet skal om dagen. I fjor stod syv aksjer for så godt som hele den globale aksjeavkastningen. Hvordan ligger de samme syv an i år? Og hvordan kjøper egentlig en indeksforvalter passe lite av alle verdens selskaper, uten å drive opp enkeltaksjer?

Håvard har med seg forvalter Joakim Embu og Odd Rune Heggheim for å diskutere blant annet bruk av algoritmer i aksjehandel, priser på forvaltning og ikke minst markedet hittil i år. Hva skjer når markedet innser at inflasjonen er mer seiglivet enn man håpet og det er priset inn altfor mange rentekutt?