Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden


Dec 6, 2023

Tredje og siste episode i miniserien om de tre største industriene på Oslo Børs. Den største av dem alle er energi, og spesielt olje og gass. Vi er helt avhengig av energi. Likevel er energiutvinning ekstremt omdiskutert. Fossil energi skal utfases, men når og hvor fort? Og hva betyr det for investorer?

Håvard snakker med energiforvalter David Bhatti og klima- og miljøanalytiker Arild Skedsmo om hvordan energibransjen er skrudd sammen, og hvilke muligheter og utfordringer bransjen står overfor.