Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden


Jun 28, 2023

Hva har bankene som fikk problemer til felles? Kan det samme skje i Norge? Håvard får besøk av sjefen for Bankenes sikringsfond, Stig Helberg og rentefondsforvalter Harald Riise-Hanssen. Tema er bank, renter og valuta. Hvem tør spå kronekursen? Og hvor ligger egentlig risikoen for norske banker?