Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden


May 5, 2023

Hva skjer egentlig på en generalforsamling? Håvard har invitert Kristoffer Solem og Arild Skedsmo til studio for å snakke om hvordan selv små eiere kan endre kursen for store selskap, ja til og med kaste styret. Og hvordan forvaltes egentlig et indeksfond? Er det bare en maskin som står i hjørnet og kjøper litt av alle aksjer som finnes?

Årets beste mulighet for aksjonærer til å påvirke selskapene de eier er nå. Velkommen til generalforsamlingssesongen!