Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden


Jun 5, 2023

Vi vet ikke hvorfor krona er så svak. Men krona påvirker oss alle sammen, så hvordan planlegger vi for noe som er så usikkert? Håvard har med seg rente- og valutaekspert Hannah Marie Holm for å grave litt i hva som driver markedet, og hva man kan gjøre for sikre seg. Og hva har det med kunstig intelligens å gjøre? I tillegg kommer Heidi Finskas og snakker om en ny rapport fra PwC og Sabima om hvordan næringslivet kan jobbe med naturrisiko.