Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden

May 2, 2024

Hva i alle dager er svingprising og hvordan fungerer det? Er det en skjult kostnad eller rettferdig fordeling av byrde? Hva er egentlig alternativet? Christin Sunde fra KLP Kapitalforvaltning kommer for å belyse dette ganske ukjente fenomenet som angår alle som har penger i fond.

Håvard får som vanlig også besøk...