Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden


Sep 6, 2019

Håvard Gulbrandsen og Ståle Øksnes i KLP Kapitalforvaltning prater om hvordan vi oppfører oss som eiere og om ekskluderinger i KLP-fondene. Kan man gjøre en forskjell som eier? Og var det hyklersk å gå ut av kull?