Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden


May 7, 2020

I denne episoden ser vi på konsekvensene av koronakrisen, hvordan fondene våre har gjort det, og om det kan komme noe godt ut av krisen, for eksempel for klimaet?