Preview Mode Links will not work in preview mode

Fondspodden


Feb 3, 2023

Markedene ser ut til å snu igjen, og hittil i år er det mange piler som peker oppover. Er vi ute av skogen, eller venter det skygger fremover også? Signalene spriker i alle retninger, men kanskje må vi justere forventningene våre til 2023.

Også er det dette med gruvedrift til havs. Behovet for mineraler er stort, men det er kanskje for risikabelt å begynne å tukle med havbunnen på den måten. Hvor mye mer juling tåler egentlig havet? I studio har Håvard besøk av Arild Skedsmo og Odd Rune Heggheim.